Velkommen til Stines Dyrehjelp!

Stines Dyrehjelp

Stines Dyrehjelp ble til i 2009, da under navnet "kjelleren dyrepass og omplassering".
Det har vært mange forskjellige dyr innfor dørene gjennom disse årene, men behovet har vært størst for kanin, gnager og fugl og dermed er det også disse som har fått størst fokus her. Det er stor variasjon i både antall og typer dyr som kommer inn hit, men når det gjelder kanin er det dessverre alltid mange inne og det er et ekstra stort behov for gode og trygge hjem til disse.